Samarbetspartner - Miljöanpassade bränslen

Aspen

Aspen ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Aspens tillhandahåller miljöanpassade bränslen och i bolaget ingår varumärket Agrol, som är en stor leverantör av smörjmedel till proffsmarknaden.

Aspen är ett kunskapsintensivt företag. Från deras huvudkontor i Hindås utanför Göteborg utvecklar de drivmedel, oljor och tillbehör för små motorer. Aspen arbetar ständigt för att fortsätta förbättra deras bränslen och utveckla helt nya produkter som är snälla mot människorna, maskinerna och miljön.

Aspen alkylatbensin – bättre för dig, din maskin och miljön.

Länk:
https://www.aspen.se/